Att bli certifierad innebär att man genomgår en revisionsprocess. En certifiering innebär också att revisionen är en återkommande process för att se till företaget eller personen fortfarande uppfyller de krav som finns. I en revision tas alla faktorer som inte är revisionsbara bort, med andra ord försvinner allt “tyckande” och personliga åsikter.

IAB’s revisionsprocess som leder till godkänd Influencer Marketing Certifiering ser ut så här:

  1. revision2IAB Sverige tillsätter en Regelgrupp från branschen som enas, fastställer och underhåller regelverket.
  2. Regelverket ska vara formulerat på ett sätt att det går att göra en revision av oberoende part. Här hittar du ett kort utkast. Det kommer arbetas fram ett mer konkret Regelverk av Regelgruppen i september 2017.
  3. IAB Sverige använder en tredjepartsaktör som gör själva revisionen utifrån branschens regelverk.
  4. När revisionen är gjord av en tredjepart/revisionsfirma sammanställs en eventuell åtgärdslista till aktören (nätverket/agenturen).
  5. När nätverket/agenturen/byrån verkställt ev åtgärdspunkterna och därmed följer regelverket blir aktören automatiskt Certifierad av IAB Sverige.
  6. Faktorer som inte är reviderbara kan inte ingå i regelverket eller revisionsprocessen med andra ord elimineras allt ”tyckande” eller faktorer som är av mjukare karaktär.
  7. En Certifiering innebär att det är en årligen återkommande process och i det här fallet innebär det att revision av aktören ska ske enligt en viss intervall som fastställs i regelverket. Det är av stor vikt att säkerställa att regelverket efterlevs över tid.
  8. Regelverket ska hållas levande av Regelgruppen då kanalen Influencer Marketing är i en snabbt föränderlig fas. Vilket innebär att regelgruppen ses minst 4 gånger/per år för att se över regelverket.
  9. Vill du ansöka om att bli Certifierad läs mer och ansök på den här sidan.