Rapporter från medlemmar

Här kan du ta del av rapporter från våra Premium Members och Industry Partners. Allt material är framtaget av våra medlemmar och frågor om materialet hänvisas därför till den aktuella ägaren av materialet. IAB Sverige har inte faktagranskat innehållet. Vill du publicera en rapport eller studie? Kontakta Molly Olsson.

The 2021 Peak Season Commerce Report

I denna rapport från Criteo kan du ta del av värdefull information om säsongsshopparen. Läs om hur konsumenterna upptäcker produkter och fattar köpbeslut samt prognoser om hur det kommer se ut under 2021. Du får även exklusiv information om säsongens detaljhandel och konsumentbeteende.

New From Gadgets