P3PC - User Groups

Här samlar vi information och nyheter kring området User Groups

User Groups

Introduktion Denna sida beskriver översiktligt en grupp av förslag som syftar till att ta fram ramverk för att möjliggöra intressebaserad annonsering efter tredjepartskakans bortfall. Tanken är att denna sida/dokument ska uppdateras över tid. Denna version uppdaterades senast 2020-03-11. Ordlista...