Senaste nytt

Vad är ID:n och hur kan de hjälpa publicister och annonsörer?

Vad är ID:n och hur kan de hjälpa publicister och annonsörer? Denna dokumentation vill ge en inblick i hur ID lösningar generellt är ämnade att fungera, vilka cookie-funktioner de ska ersätta samt vad detta innebär för annonsörer och publicister. Då mycket händer kommer detta att vara ett levande dokument som vi kommer att uppdaterar löpande, vi har därför en datumstämpel ovan som visar på senaste ändring så ni enkelt kan...

ePrivacy – Öppnar upp för att säkerställa ett brett tillgängligt innehåll online

Den 10 februari enades EU:s medlemsstater om ett förhandlingsmandat för förslaget till e-Privacy direktivet, vilket gör det möjligt för rådet att inleda diskussioner med Europa-parlamentet om villkoren i den slutliga texten. Avtalet utgör en viktig milstolpe för att få en uppdaterad reglering på plats. IAB Europe välkomnar dessa framsteg och utsikterna till en produktiv trepartsförhandling under de kommande månaderna. Digital reklam är fortfarande den...

PRAM söker förslag för nya system för att identifiera webbanvändare

Samarbete kring nya identifieringssystem För fem månader sedan skapades organisationen Partnership for Responsible Addressable Media (PRAM) och de söker nu information om potentiell ny teknik som kan ersätta cookies och andra identifierare som används för riktad annonsering. För två veckor sedan blev det officiellt och organisationen kommunicerade till reklam- och mediebranschen att de har en modell och ett upplägg för...

Aktörer ger löfte att tillsammans arbeta för att bevara Adressable Advertising med Privacy

IAB Tech Labs styrelseledamöter uppmanar industrin att stödja öppna standarder NEW YORK - 15 september 2020 – IAB Tech Labs styrelseledamöter har åtagit sig principerna för Project Rearc och för samarbete mot öppna tekniska standarder samt integritetscentrerade lösningar för adresserbara digitala medier. Dessa innefattar: Enhets-skeptiska lösningar som sätter konsumenten, inte enheten eller gränssnittet, i centrum för integriteten Förutsägbar integritet för konsumenter, istället för fragmenterade, egna integritetsinställningar Erbjuder konsumenterna användarvänlig transparens och...

IAB Europe Guide To Post-Cookie-Era

IAB Europe Guide To Post-Cookie-Era - Ladda ner den här. Denna guide har utvecklats av experter från IAB Europes Programmatic Trading Committee (PTC) för annonsörer, byråer, publicister och adtech-bolag. Om ekosystemet för reklam och cookies/kakor från tredje part. Guiden ger en bakgrund till den aktuella användningen av kakor i digital reklam idag och en översikt över de alternativa lösningar som utvecklas. Guiden kommer att uppdatera regelbundet för att ge den senaste...

User Groups

Introduktion Denna sida beskriver översiktligt en grupp av förslag som syftar till att ta fram ramverk för att möjliggöra intressebaserad annonsering efter tredjepartskakans bortfall. Tanken är att denna sida/dokument ska uppdateras över tid. Denna version uppdaterades senast 2020-01-15. Ordlista för området finner du här eller i menyraden. Översikt Förslagen bygger på ett nytt flöde för målgruppsbaserad annonsering: Kohort Användare tilldelas kohort (grupp) som endast webbläsaren har insyn i. Annonsköpare meddelar budregler (förutsättningar, högsta pris, annonsmaterial) för...