Varför ska man gå Digital Sales Tech & Data?

För att yrkesverksamma inom branschen ska få möjlighet att förtydliga och få en kvalitetsstämpel på sin kompetensnivå.

Vem är behörig?

Utbildningen riktar sig till enskilda personer eller hela säljavdelningar. Den primära målgruppen är mediesäljare av digitala mediekanaler som har erfarenhet från branschen eller omfattande branschutbildningar.

Vad är upplägget?

En halv dag introduktion.

Cirka sex veckors självstudier, totalt 35- 40 timmar

E-learning app

Certifieringsprov.

Kostnad

5.900 kr för deltagare från medlemsföretag
7000 kr för deltagare från icke medlemsföretag
15% rabatt om ett medlemsföretag anmäler 5 eller fler personer till samma tillfälle.
Omexamineringsavgift om kandidaten inte klarar den första gången: 950kr medlem / 1200kr icke medlem.

Vad innehåller utbildningen?

Blueprint_Cert_Uppdaterad170919