Certifieringsdiplomet är giltigt under en period av två år och en ansökan om förnyelse måste lämnas in före utgångsdatumet. För att diplomet skall förlängas ytterligare två år utan avbrott behövs en godkänd omcertifiering inom sex månader.

Kravet på omcertifiering bygger på filosofin om att fortsätta bygga kompetens. Alla kandidater som ansöker om omcertifiering måste visa att de fortsatt arbetar inom digital medieförsäljning.

Deltagaren

… Gör en uppdaterad del av examen, inklusive områden som inte var med två år tidigare.
… Läser på under en sex veckorsperiod.
… Skriver ett komprimerat prov om 50 frågor där minst 80 % av svaren ska vara korrekta för att fortsatt vara certifierad inom digitala medier.