”IAB Sverige verkar för svenska branschen i frågor om digital marknadsföring och reklam. Med hjälp av gedigen kunskapsutveckling och förtroendeingivande kommunikation strävar vi efter att vara det ledande landet inom onlinemarknadsföring i Europa och kanske, därmed, till en av de ledande i världen”

IAB Sverige grundades 2008 och samlar landets intressenter i hela eko-systemet för digital marknadskommunikation. Vårt syfte är att främja tillväxt och skapa bästa praxis. Rent konkret arbetar vi genom specialistgrupper, så kallade Task Force, som definierar standarder och guidelines.


Våra medlemmar
består av företrädare från både stora och mindre aktörer så som underleverantörer, byråer, annonsörer, publicister, plattformar, teknikleverantörer, teleoperatörer, research-bolag med flera. Idag över 260 bolag.

IAB Sverige arrangerar regelbundet utbildande seminarier inom olika områden och du hittar aktuella events i Eventkalendern. Varje år arrangeras Mixx Awards där vi uppmärksammar medlemmars prestationer under det gångna året.

Som organisation strävar vi efter att maximera värdet för branschen utifrån de resurser och förtroende som medlemmarna ger oss.

IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation. Vår vision är att Sverige ska vara världsledande inom interaktiv marknadsföring och vara ”the capital of Internet”.