”IAB Sverige verkar för svenska branschen i frågor om digital marknadsföring och reklam. Med hjälp av gedigen kunskapsutveckling och förtroendeingivande kommunikation strävar vi efter att vara det ledande landet inom online-marknadsföring i Europa och kanske, därmed, till en av de ledande i världen”

IAB Sverige grundades 2008 och samlar landets intressenter i hela eko-systemet för digital marknadskommunikation. Vårt syfte är att främja tillväxt och skapa bästa praxis. Rent konkret arbetar vi genom specialistgrupper, så kallade Task Force, som definierar standarder och guidelines.

Våra medlemmar består av företrädare från både stora och mindre aktörer så som underleverantörer, byråer, annonsörer, publicister, plattformar, teknikleverantörer, teleoperatörer, research-bolag med flera. Idag över 270 bolag.

IAB Sverige arrangerar regelbundet utbildande seminarier inom olika områden och du hittar aktuella events i Eventkalendern. Varje år arrangeras Mixx Awards där vi uppmärksammar medlemmars prestationer under det gångna året.

Som organisation strävar vi efter att maximera värdet för branschen utifrån de resurser och förtroende som medlemmarna ger oss. Vår verksamhets idé bygger på att ena, utbilda och påverka.

IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation. Vår vision är att Sverige ska vara världsledande inom interaktiv marknadsföring och vara ”the capital of Internet”.

IAB Sverige ingår i ett nätverk av 47 IAB-organisationer i världen. Vår moderorganisation är IAB Europe i Bryssel de arbetar nära EU Kommissionen i frågor som rör vår bransch för att bla undvika dåligt underbygd lagstiftning.
IAB Sverige är också partner till den tekniska hub som ingår i nätverket IAB Tech Lab. Ett ideellt konsortium som engagerar medlemmar globalt för att utveckla grundläggande teknik och standarder som möjliggör tillväxt och förtroende för digitala mediers ekosystem.

IAB Sveriges verksamhetsplan för 2021 hittar du här.