I dessa utmanande tider är det viktigt för oss att fortsätta stötta och vägleda våra medlemmar. 

Vi försöker göra allt vårt material tillgängligt för er att ta del av och vi samarbetar nära övriga IAB länder för att göra detta möjligt. Samtliga planerade seminarier kommer att hållas helt digitalt med nya interaktionsmöjligheter och fler tillvägagångssätt för att underlätta möjligheten att ta del av vår kunskapsbank är under process. Vi vill försäkra medlemmar och branschen i stort att vi förblir engagerade i att ena, utbilda och främja branschsamarbete för alla intressenter i sfären.

Utöver detta, vad önskar ni av oss? Vad vill ni att vi ska göra mer av?
Kontakta hanna.westman@iabsverige.se för att dela era tankar, tips, idéer och åsikter.