Influencer Marketing Best Practice Guide

Influencer Marketing har blivit en viktig del av marknadsföring, men många tycker det är svårt att veta hur man ska utforma ett samarbete och arbeta med annonsmärkning. Vår task force Influencer Marketing sattes upp 2016 för att ta fram en industristandard inom område. De har tagit fram handboken men även en certifiering för den som driver ett influencer-nätverk eller agentur. Läs mer om certifieringen Gold Standard för Influencer Marketing under fliken Certifiering.
Influencer Marketing Best Practice Guide 3.0 släpptes 2019, ladda ner den här i pdf-format.


Realtidsstudie Influencer Marketing 2019

Vi genomförde en realtidsstudie i januari 2019 om influencer marketing där vi frågade ett urval av agenturer, nätverk, mediebyråer, annonsörer och medier/plattformar via en digital enkät. Frågeunderlaget är framtagen av vår task force. I studien har vi frågat om prismodeller, definitioner, vad som upplevs som komplext i samband med köp av influencer-kampanjer, vad marknaden tror om micro, macro, nano och iconer inom en framtida marknadsföring mm.


Realtidsstudie Influencer Marketing 2018

Vi genomförde en realtidsstudie i januari 2018 då vi telefonintervjuade svenska mediebyråer.


 

IAB-Podden. Grundläggande om Vad är Influencer Marketing? med Linda Palmgren.