2019 genomförde IAB Europe en omfattande undersökning kring hur branschexperter har handskats med brand safety under året och vilka åtgärder som måste äga rum 2020. Det resulterade i den rapport IAB Europe publicerade igår, som lyfter de initiativ branschexperter tagit fram för att förbättra och säkra en brand safety-miljö.

Brand safety är en fråga som branschen länge har kämpat med. Tidigare studier har tittat på konsumenternas åsikter, men få som belyst vad som faktiskt händer från reklamindustrins experter.

Resultaten visar på hur allvarligt branschen ser på brand safety och hur ekosystemet har förändrats under de senaste åren för att lägga mer vikt vid att säkerställa brand safety-miljöer.

Studiens resultat:

  • Resultaten avslöjar att varumärkessäkerhet och integritet förblir prioriterade, då 77 procent av annonsörerna menar på att brand safety i dag är en nyckelfråga för dem.
  • 57 procent håller med om påståendet att frågan om säkra annonsmiljöer hade högre prioritet för dem under 2019 än under föregående år på grund av den ökade kunskapen och förståelsen för problematiken.
  • När man redogör för hur köpssidan skyddas mot brand safety indikerar undersökningen att 80 procent använder en rad olika lösningar, som svartlistor och sökordsinriktning, för att säkra att deras annonser dyker upp i trygga miljöer. Över 93 procent använder svartlistning av sajter.
  • Ett vanligt tema i undersökningen var det pågående behovet av branschutbildning, med en bredare diskussion om lösningar, skillnader, alternativ, vidareutbildning och kunskapsutbyte som citerades som viktiga år 2020.

Ta del av hela studien här