Digital Services Act – DSA – Lagen om digitala tjänster

IAB Europes preliminära kommentarer om översynen av rättsliga ramar för digitala tjänster (DSA) Sammanfattning Detta dokument nedan innehåller en översikt över IAB Europes preliminära kommentarer om granskningen av juridiskt ramverk för digitala tjänster, vidare till Europeiska kommissionen som anger i sitt 2020-arbetsprogram att de kommer att föreslå en ny lag om digitala tjänster (Digital Services … Fortsätt läsa Digital Services Act – DSA – Lagen om digitala tjänster