Ansök till Digital Sales – Tech & Data

Läs mer om vår andra kurs Digital Media – Buying & Planning

Varför ska man gå Digital Sales – Tech & Data?

Vi ser en fortsatt snabb utveckling inom digitala medier och det är avgörande att du som säljare hänger med och tar till dig nödvändig kunskap. Digital Sales är en framåtlutad kurs som hjälper dig att bli vassare i din roll genom att du får en grundlig genomgång av dagens mediekanaler med oberoende kursinnehåll från personer verksamma i hela branschen. Certifieringen ger dig en kvalitetsstämpel på din kompetens inom digital marknadsföring, vilket också signalerar hög professionalism gentemot annonsörer och byråer.

Vem är behörig?

Digital Sales kursen riktar sig till enskilda personer, team eller hela avdelningar. Den primära målgruppen är säljare av digitala mediekanaler som har erfarenhet från branschen eller tidigare omfattande branschutbildningar. Kursen är en mycket bra fördjupning för de säljare som tidigare gått IABs Onlinesales certifiering.

Hur ser upplägget ut för kursen?

Via Intermezzons lärportal Palms kommer du att själv bestämma takten på studierna och tenta av de tre blocken individuellt. Du har maximalt åtta veckor på dig att genomföra de tre kunskapsblocken (20 – 25 timmars studier). Upplägget ser ut såhär för varje block och kapitel:

Vad innehåller kursen? HÄR

Kursinnehållet är fördelat på tre block: Digitala affären, Data och verktyg och Digitala kanaler.
Mer information hittar du om innehållet här.

Förnyelse

Certifieringsdiplomet är giltigt under en period av två år. För att diplomet skall förlängas ytterligare två år utan avbrott behövs en godkänd förnyelse av certifieringen inom nio månader. Med en godkänd förnyelse menar vi att du ska delta på två av våra seminarier/events.

Kostnad Digital Sales – Tech & Data

3 350 kr för deltagare från medlemsföretag
4 450 kr för deltagare från icke medlemsföretag

12 % rabatt vid 3 – 5 deltagare
20 % rabatt vid fler än 6 deltagare
Vid fler än 20 deltagare lämnas offert