The Post Third-Party Cookie Task Force

Är du intresserad? Nytt styrelsebeslut gör att vi startar en ny Task Force på området “post tredjeparts-cookies” som blir vår svenska länk in i de europeiska och globala initiativ från IAB Tech Labs, IAB Europe, Google privacy-Sandbox och W3C.

Vi ser behovet av att vi inte bara är avlyssnare ut även tar en aktiv diskussion och roll i Sverige. Vill du veta mer om eller är du rätt person att ingå i Task Forcen?

Kontakta Charlotte Thür eller på mob 0705-10 11 10.

Mer info

Med förestående förändringar i teknologilandskapet för identifiering, kommer framtiden för online-annonsering vara mycket beroende av den utveckling som sker närmaste tiden.

Vi ska hitta ny teknik som bygger på användarnas förtroende i sina val av sin upplevelse som respekterar deras integritetspreferenser.

Post-tredjeparts cookie-task force i Sverige ska bidra till att säkerställa att vi inte bara avlyssnar de internationalla initiativen som finns utan även kan komma med insatser och reflektioner till de projekt som genomförs inom IAB Europes Post Third-Party Cookie Task Force, W3C (browser-tillverkarnas grupp) och IAB Tech Labs “Project Rearc” om utvecklingen av digital reklam och potentiella nya paradigmer.

Det kommer krävas ett visst internationellt engagemang och deltagande i via video-samtal med om världen. Men självklart något vi kommer fördela inom denna grupp.

Vi har som avsikt att starta gruppen i augusti 2020. Kontaktuppgifter ovan.