Under rådande omständigheter med COVID-19s framfart och att många arbetar hemifrån väljer vi att genomföra våra seminarier som planerat, men helt digitalt. Sedan 2015 har vi livesänt alla våra seminarier och tekniken gör det således möjligt för oss att genomföra samtliga event online. Anmälan sker som vanligt och mer information om hur du deltar får du närmare den specifika seminariedagen.

IAB Sverige digitala seminarier

24 april      Legal – Bild och film på webben enligt GDPR
15 maj       Viewability seminarium
20 maj       Native seminarium
27 maj       Influencer Marketing seminarium
16 juni       Online Video seminarium

Läs mer om våra kommande digitala event och anmäl dig här.


IAB Europe Webinars

Supply Chain Transparency Guide Webinar – 26 Mars
Om den digitala reklamindustrin ska öka investeringarna från köpssidan och fortsätta att gynna konsumenterna genom personligt, snabbt och relevant innehåll, är det viktigt att upprätthålla öppenhet. För att hjälpa till att upprätthålla en sådan öppenhet skapade IAB Europas programmatiska kommitté Supply Chain Transparency Guide.

Detta webinar kommer att ge ett djupdyk i guiden och hur det gör det möjligt för industrins aktörer att få öppenhet inom de viktigaste områdena data, kostnader och källor för lager.

Anmäl dig här

Economic Trends Forum – The Immediate Impact Of COVID-19 On Our Industry – 21 April
Economic Trends Forum kommer att äga rum den 21 april och IAB Europas chefekonom Daniel Knapp ger ekonomiska utsikter för den digitala marknadsförings- och reklambranschen baserat på hans analys av marknadstrender och finansiella rapporter. Att delta i denna session är ett måste för alla som arbetar inom branschen och som vill se vilka omedelbara förändringar COVID-19 kommer att medföra, samt hur detta kommer att påverka företag över hela värdekedjan.

Anmäl dig här

Virtual Programmatic Day – 28 April
Virtual Programmatic Day (VPD) samlar branschexperter för att utforska de senaste trenderna, drivrutinerna och hinder som påverkar den programmatisk handel i Europa.

Anmäl dig här

Interact Online – 3 Juni
IAB Europe är värd för en gratis virtuell konferens den 3 juni 2020 för att låta den digitala reklam- och marknadsföringsindustrin interagera online. Den virtuella händelsen kommer att starta med IAB Europas chefekonom Daniel Knapp som presenterar AdEx Benchmark-studien – den definitiva guiden för reklamutgifter i Europa, som täcker 28 marknader. Inom en två timmars händelse kommer sedan Interact Online att hålla en serie paneldiskussioner för att diskutera den påskyndade förändringen som vi bevittnar i vårt ekosystem och som påverkar investeringar, roller och ansvar över hela vår värdekedja. Effekterna av COVID-19 på vår bransch kommer också att behandlas. Den fullständiga agendan med registreringslänkar kommer att delas inom kort.

Mer info kommer