IAB Global Mobile Anthology 2013: Globala Perspektiv på Mobile Media

IAB Global Mobile Anthology ger en uppdaterad bild av ett antal länders mobilmarknad. Årets rapport innehåller tretton länders mobilmarknad, Argentina, Brasilien, Kanada, Mexiko, USA, Danmark, Finland, Nederländerna, Spanien, Sverige, UK, Australien och New Zealand.

Rapporten finns att hämta för medlemmar på vår medlemssida.
Har du glömt inloggningskoder kontakta Susanne Gren.