Representanter från hela mediebranschen lanserar nu tillsammans en informationskampanj för att öka konsumenternas medvetenhet om riktad annonsering på nätet.  Initiativet syftar till att ge konsumenterna vägledning och information om hur man som konsument kan göra aktiva val kring denna typ av annonsering.

Landningssidan för kampanjen är www.youronlinechoices.eu/se/annonser-internet-ikonen.

Vad är intressebaserad annonsering?

Intressebaserad annonsering (OBA, Online Behavioural Advertising på engelska) är en metod för att presentera annonser på de webbplatser du besöker på Internet och göra dem mer anpassade till dina intressen. Intressen grupperas baserat på tidigare användning av Internet, och Internetanvändare visas sedan annonser som matchar deras intressen. Marknadsföringen blir på så sätt bättre anpassad och mer användbar för dig.

Filmen om intressebaserad annonsering

[videojs mp4=”https://iabsverige.se/video/iab_oba.mp4″ width=”373″ height=”224″]

För att enklare förstå intressebaserad annonsering har IAB Sverige tillsammans med EDAA (the European Interactive Digital Advertising Alliance ) tagit fram en film som förklarar ämnet.

Vilka är IAB Sverige och EDAA?

Den europeiska Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) är en ideell organisation baserad i Bryssel som ansvarar för att kartlägga initiativet av självreglering för Online Behavioural Advertising (OBA) eller på svenska Intressebaserad annonsering i hela Europa. EDAAs huvuduppgift är att fungerar som den centrala licensmyndigheten för OBA-Ikonen och att tillhandahålla tekniska hjälpmedel för konsumenterna att utöva insyn och kontroll över OBA genom www.youronlinechoices.eu/se.

Annonsexemplen

Landningssidan när man klickar på annonserna är www.youronlinechoices.eu/se/annonser-internet-ikonen.