IABs globala branschinitiativ LEAN (Light, Encrypted, AdChoice-supported, Non-invasive ads) tar nästa steg i att driva branschen mot att skapa bättre användarupplevelse för digital annonsering.
IAB Tech Lab har i med LEAN arbetat för:
Kryptering (HTTPS)
Annonsval (adChoices, Transparency & Consent Framework) och
Icke-invasiva annonser (Coalition for Better Ads)

LEAN blir nu en renodlad tekniska standarder som innehåller de riktlinjer som LEAN har tagit fram. LEAN är även del av vårt svenska initiativ Annonsvänligt Sverige.

Nedan följer en kort sammanfattning av vårt nya tillvägagångssätt. Detaljerad information finns här: https://iabtechlab.com/blog/what-does-it-mean-to-be-lean.

IAB Tech Lab lanserade LEAN-annonsprogrammet i slutet av 2015 och det har hjälpt till att öka medvetenheten om betydelsen och effekten av konsumentupplevelsen i branschen. Några av dessa har mottagits väl och antagits i stor utsträckning

Med tiden har det blivit klart att komplexiteten att utveckla ett objektivt LEAN-system och genomdriva sigill för de som följer den globalt har inte gått med anledning av bristen på bransch-gemensamma metoder. Men får inte begränsa den potentiella anpassning till LEAN och värdet för branschen av att följa ramverket.

Vi har nu säkerställt att alla tekniska standarder innehåller och följer LEANs riktlinjer.

Vi rekommenderar att marknaden antar denna specifika standarder och IAB Tech Lab kommer att arbeta för att tillgängliggöra verktyg så att det blir enkelt att anta riktlinjerna i standarden för publicister och annonsörer för att skapa säkra och tilltalande konsumentupplevelser. 

Ser fram emot ditt stöd och att du uppskattar vårt uppdaterade sätt att skapa bättre reklamupplevelser!

Kontakta IAB Tech Lab för mer information.