Mätning och uppföljning

Mätning och uppföljning har länge varit ett omdiskuterat ämne inom marknadsföring. Tillgången på verktyg, system och metoder blir allt större, men drar vi nytta av dessa möjligheter? Att fatta beslut baserat på insikter och analys bidrar till att företag får ut mer av sina medie- och reklaminvesteringar genom högre effekt, men tittar vi på rätt KPI:er och vad mäter vi egentligen?
Vår task force Insikt & Analys har tagit fram tre White papers på teman Datavisualisering, Attribution och Kampanjutvärdering samtliga kan du ladda ner här nedan.