Mätning och uppföljning

Mätning och uppföljning har länge varit ett omdiskuterat ämne inom marknadsföring. Tillgången på verktyg, system och metoder blir allt större, men drar vi nytta av dessa möjligheter? Att fatta beslut baserat på insikter och analys bidrar till att företag får ut mer av sina medie- och reklaminvesteringar genom högre effekt, men tittar vi på rätt KPI:er och vad mäter vi egentligen?
Vår task force Insikt & Analys har tagit fram tre White papers på teman Datavisualisering, Attribution och Kampanjutvärdering samtliga kan du ladda ner här nedan.

 

White paper – Attribution – Digitala kanaler
Den stora frågan som många annonsörer fortsatt tampas med idag är hur deras marknadsföringsinsatser är involverade fram till kundresans avslut. Man behöver förstå hur och när i kundresan investeringarna verkar och hur de påverkar både befintliga och potentiella kunder.
Idag finns evidensbaserade mätmetoder som gör att vi kan basera våra insikter på adekvat data. Trots detta är det ändå lätt att gå vilse i djungeln av teknik och lösningar.
Vi vill därför med detta white paper bidra till ökad kunskap inom området för attribution genom att på ett enkelt sätt redogöra för grundförutsättningar, process och metoder.

 


 

White paper – Datavisualisering
Effektivisering och holistisk rapportering blir allt mer efterfrågat och ett verktyg som är väldigt användbart när det kommer till rapportering och analys fortlöpande är dashboards. Historiskt har rapportering utförts i form av tunga Excelfiler och framställts i Power Point. Det är dock tidskrävande och ineffektivt jämfört med ett mer automatiserat arbetssätt där dessutom felmarginalen kan minimeras. Syftet med detta dokument är att ge en inblick kring de vanligaste verktygen på vår marknad, beskriva hur dashboards fungerar och vilka möjligheter verktyget kan erbjuda annonsörer inom media och marknadsföring.

 


 

White paper – Kampanjutvärdering
Detta dokument är tänkt som stöd för alla som arbetar med att utvärdera kampanjer. Att fastslå effekterna av en reklaminvestering har varit en dröm lika länge som det funnits reklam. Samtidigt som vi vet att reklam fungerar kan vi inte ens själva reda ut vilken roll reklamen spelat i valet att konsumera ena varumärkets utbud framför det andra. Även om blotta investeringens storlek spelar roll kan den användas olika bra och ge olika hävarm för annonsören och därför är mätningar avgörande.