You are here

Welcome

För att skicka ett bidrag måste du först skapa ett tävlingskonto.

Skapa ett tävlingskonto genom att klicka på "log in". Klicka sedan på "Submit a case" och följ instruktionerna. 

Tänk på att förbereda ditt bidrag!

  • Läs kriterierna noggrant så att du vet vad som efterfrågas.
  • Ofullständiga bidrag riskerar att bli diskvalifierade.
  • Bifoga bilder, länkar till casefilmer och annat material kopplat till bidraget.
    (annat videomateral som inte kan bifogas med länk skickas till molly.olsson@iabsverige.se).