TÄVLA & REGLER

SÅ ÄR DU MED OCH TÄVLAR

Börja med att läsa igenom kriterierna för den/de kategorier du vill vara med och tävla i samt de övergripande reglerna som du hittar längre ner på denna sida.
Juryn bedömer bidrag på strategi, kreativitet och effektiv implementering samt mätbara resultat. Det är viktigt att du strukturerar din ansökan på ett tydligt sätt. 

PRISLISTA

Det första bidraget kostar 2500kr. Därefter kostar resterande bidrag från samma bolag 800 kr / styck.
Ett bidrag som skickas in i flera kategorier räknas som nytt bidrag i varje kategori.
Generella tävlingsregler för Mixx Awards hittar du längre ner på denna sida. 

SKICKA IN DITT BIDRAG – SÅ GÖR DU 

1. Skapa ett konto och logga in i case-systemet.
2. Klicka på “Submit a case” och fyll i alla uppgifter. 
3. Kryssa i vilken kategori du vill tävla i och kopiera kriterierna för kategorin 
4. Klistra kriterierna i fritextrutan och svara detaljerat på varje punkt. Bidrag som inte är kompletta riskerar att diskvalificeras. Det går även bra att svara på frågorna i ett word-dokument eller som pdf och bifoga denna under “övrig media”. Längd där inget annat anges är max 400 ord (utan kriterierna).
5. Ladda upp aktuella bilder och övrigt material. Om du inte vill ladda upp någon bild går det bra att ladda upp en logga under Case-bild. 
6. Om du inte är klar kan du spara ditt case för att återvända senare. Klicka då på “save draft”. 
7. När du är nöjd skickar du in bidraget genom att klicka på “submit case” 
8. Vi skickar dig en faktura för dina bidrag inom några veckor.
Vill du veta mer? Se vår film på 1:42 minuter

REGLER

1. Tävlingsbidragen ska ha förankring på svenska marknaden.
2. Bidrag som är med och tävlar med en kampanj i IAB Mixx Awards ska ha publicerats i betalda medier eller motsvarande under 1 januari 2020 till juni 2021. Arbeten som producerats tidigare år men som också publicerats under motsvarande period kan tävla. Kategorin “Årets Digitala Säljteam” och “Årets Annonsmiljö” ska avse samma period. 
3. Bidrag som producerats för en annan tävling får delta i IAB Mixx Awards men måste följa Mixx-kategorierna. 
4. Samtliga alster i kategorin ”Kampanj” och ”Årets Annonsmiljö” skall ha ett kommunikativt syfte samt ha en verklig avsändare och uppdragsgivare. 
5. Uppdragsgivaren måste ha godkänt att bidraget skickas in till tävlingen. Om det råder tvivel kring detta förbehåller sig IAB Sverige rätten att kontrollera med uppdragsgivaren att bidraget uppfyller kraven för att delta i tävlingen. För bidrag i kategorin ”Kampanj” krävs tillstånd från både uppdragsgivare och huvudbyrå för att bidraget/bidragen ska få tävla. IAB Mixx Awards “Årets Annonsmijlö” ska vara inskickade av bolaget som äger sajten eller har uppdrag av sajten. IAB Mixx Awards “Årets bästa säljteam”, ska vara inskickat av samma bolag som tävlar i kategorin. 
6. Samma bolag får skicka in flera bidrag till samma kategori.
7. Bidragsinlämnaren ansvarar för att tävlingsbidragen inte strider mot marknadsföringslagen, annan marknadsrättslig lagstiftning, upphovsrätt, personuppgiftslagen, branschpraxis eller etiska regler eller andra för marknadsföring eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar.
8. Alla bidrag ska endast avse digitalt sammanhang. Prestationer från andra icke digitala kanaler får ej vägas in. 
9. Bidragsinlämnaren ger sitt tillstånd till IAB Sverige att publicera materialet på internet, i tryckta – digitala – eter – medier, i utställningar, på IAB Mixx Awards samt i samband med marknadsföring av tävlingen eller annat av IAB Sverige anordnat evenemang samt försäljning av reklamalster.
10. Bidragsinlämnaren ansvarar för eventuella överträdelser och för eventuella skadestånds- och/eller ersättningsanspråk pga brott mot lag, branschpraxis eller annat regelverk. Bidrag som inte uppfyller ovanstående krav diskvalificeras i tävlingen.
11. Juryn kan i de fall tveksamhet föreligger begära ytterligare underlag från bidragsinlämnaren som styrker uppgifter som inkommit.
12. En jurymedlem som har varit delaktiga i ett bidrag eller jobbar på bolaget som har skickat in bidraget kan inte rösta på detta. Här tillämpas en “jävregel”. I betygsättningen tilldelas bidraget tilldelas ett snittvärde baserat på betyget  från övriga medlemmar. 
13. Nomineringar och vinnande bidrag kan inte överklagas så länge bidraget följer branschregler.
En administrativ avgift på 2500 kr kommer att tas ut per registrerat bidrag. Vill man registrera fler bidrag blir kostnaden därefter 800 kr per bidrag.
Sekretess: Samtliga juryledamöter skriver under ett sekretessavtal innan de påbörjar juryarbetet om att ingen information de läser i case-beskrivningarna får föras vidare.
 IAB publicerar inga exakta siffror utan godkännande från bidragsgivaren.