PERSON OF THE YEAR

IAB Sweden Person of the Year är ett pris som årligen utses av IAB Sveriges styrelse.

Kriterierna för priset är följande:

a) Person of the Year har genomfört framstående insatser i IAB Sveriges Task force-verksamhet eller på annat sätt bidragit med viktig insats för branschen.
b) En person som på ett professionellt, kompetent och engagerat sätt driver branschen framåt.
c) En förebild som bidrar med positiv energi och som bidragit med väl genomförda handlingar.
d) Har alltid digital kommunikation högt på sin agenda.
e) Ser till branschens väl och utveckling.

Juryordförande: Priset utses av IAB Sveriges styrelse.