BÄSTA INFLUENCER KAMPANJ

Bästa Influencer marketing-kampanj väljs inte bara på ROI, rekommendationer och interaktioner. Hänsyn tas även till kreativitet, kvalité, innovation och originalitet på materialet man skapat på olika plattformar. Det måste finnas en monetär transaktion kopplat till bidraget.

Kriterier – Ditt tävlingsbidrag måste innehålla: 

a) Kampanjbakgrund: syfte, målsättningar, utmaningar, case-beskrivning.
b) Utfall / effekt / genomslag
c) Vilka kanaler/medier har använts?
d) Beskriv kampanjens kreativitet
e) Beskriv kampanjens innovation
f) Motivera valet av profiler/influencer(s) – på vilket sätt har man arbetat med dessa?
g) Vilka andra eventuella medier som använts
Kategorin är öppen för: annonsörer, agenturer, publicister, nätverk och byråer.
Juryordförande: Natalie Tideström Heidmark, VD, We Are Era
Skicka in ditt bidrag redan idag! Sista dag att skicka in bidrag är den 18 oktober.