BÄSTA INFLUENCER KAMPANJ

Bästa Influencer marketing-kampanj väljs inte bara på ROI, rekommendationer och interaktioner. Hänsyn tas även till kreativitet, kvalité, innovation och originalitet på materialet man skapat på olika plattformar. Det måste finnas en monetär transaktion kopplat till bidraget.

Kriterier – Ditt tävlingsbidrag måste innehålla: 

a) Kampanjbakgrund: syfte, målsättningar, utmaningar, case-beskrivning.
b) Utfall / effekt / genomslag
c) Vilka kanaler/medier har använts?
d) Beskriv kampanjens kreativitet
e) Beskriv kampanjens innovation
f) Motivera valet av profiler/influencer(s) – på vilket sätt har man arbetat med dessa?
g) Vilka andra eventuella medier som använts
Kategorin är öppen för: annonsörer, agenturer, publicister, nätverk och byråer.
Juryordförande: Natalie Tideström Heidmark, VD, We Are Era

 

Nominerade 2021:

Acast och Bizkit Havas med Match – Match take-over: Det Skaver Dejtar & Fredagsvibe på Dejt
Juryns motivering: En av de viktigaste nycklarna för framgång är att matcha varumärket och idén med rätt influensers. I detta fall lyckades man verkligen med ”A match made in heaven” och en starkt bärande kreativ idé vilket också gav resultat.
Splay One med We Effect och Vi-skogen – Hela Sverige mot Hungerpandemin
Juryns motivering: Kraften i den här kampanjen har fått en mångfald av influensers hjärtan att brinna vilket skapat ett engagemang utöver det vanliga. I ett flertal olika kanaler, både köpta och förtjänta har budskapen stärkt varandra och spridits över en längre tid.
Reach Sweden med 3 Vänners Glass
Juryns motivering: En lösning i samtiden som på ett effektivt sätt drar nytta av musikens kulturella uttrycksätt och plattformar som TikTok – det smakar gott när det smälter i munnen och träffar rakt in i hjärtat på målgruppen. 
Aller media med Multi-Gyn – Ditt underliv ska inte lukta vanilj
Juryns motivering: Hur pratar man om något intimt? Det är svårt. Ännu svårare är det att få andra att dela med sig av det som upplevs som nära och kanske skamligt. Med humorn som hjälp lyckas kampanjen på ett fint sätt lösa upp hämningar och öppna upp människor för att dela med sig och diskutera – det svåra blev plötsligt lätt.
Scream, We are era och Loudly med Loka Crush – #WeCRUSH 
Juryns motivering: Tänk er en kampanj som ska få unga att vilja göra något med sina föräldrar på TikTok, det krävs en hel del magi för att få det att fungera. Här har man på ett unikt och lekfullt sätt lyckats skapa engagemang och deltagande genom ett innehåll som verkligen är anpassat efter målgruppens villkor och uttrycksätt.