BÄSTA DIGITALA KAMPANJ - DIREKT RESPONS

Årets digitala direkt responskampanj är den definierande digitala performance-kampanjen för året. Den visar på uppnådda resultat och hög mätbarhet, utnyttjar mediet och har både fått ett stort genomslag och bevisad effekt.

Kriterier – Ditt tävlingsbidrag måste redovisa:

a) Kampanjbakgrund – syfte, målsättningar, utmaningar, case-beskrivning.
b) Utfall / effekt / genomslag.
c) Vad är den faktiska innovationen både vad gäller idé och performance? Beskriv kampanjens resultat, data som stödjer kampanjens succé.
d) Varför ska kampanjen vinna IAB Mixx Award för bästa responskampanj?
Mediebyråer, kreativa byråer, annonsörer, underleverantörer i alla delar av annonsledet kan skicka in bidrag till den här kategorin.
Juryordförande: Susanne Persson, Country Manager, Yahoo
Skicka in ditt bidrag redan idag! Sista dag att skicka in bidrag är den 18 oktober.