Vad krävs?
Juryn kommer bedöma bidrag på tydligt definierade mål, kreativ och effektiv implementering samt mätbara resultat. En lika viktig aspekt är strukturen, presentationen och tydligheten på hur bidraget skickas in. Här skickar du in ditt bidrag->

Prislista
1 bidrag 1900kr. Därefter 800kr / styck.
Ett bidrag som skickas in i flera kategorier räknas som nytt bidrag i varje kategori.
Generella tävlingsregler för Mixx Awards hittar du här.

Hur gör man?    Se vår film! 1:42 min

  1. Kopiera listan med kriterier för den kategori du vill tävla i. Alla kriterier finns nedan.
  2. Svara detaljerat på varje punkt i listan. Bidrag som inte är kompletta diskvalificeras.
  3. Se till att du har alla filer du behöver ladda upp med ditt bidrag.
  4. Gå till sajten där du skickar in bidraget och skapa ett konto.
  5. Vi skickar dig en faktura för dina bidrag inom några veckor.

Bästa Digitala Kampanj – Direkt Respons & Innovation

Direkt Respons

Årets digitala direkt responskampanj är den definierande digitala performance-kampanjen för året. Den visar på uppnådda resultat och hög mätbarhet, utnyttjar mediet och har både fått ett stort genomslag och bevisad effekt.

Kriterier – Ditt tävlingsbidrag måste redovisa:
a) Kampanjbakgrund – syfte, målsättningar, utmaningar, case-beskrivning.
b) Utfall / effekt / genomslag.
c) Vad är den faktiska innovationen både vad gäller idé och performance? Beskriv kampanjens resultat, data som stödjer kampanjens succé.
d) Varför ska kampanjen vinna IAB Mixx Award för bästa responskampanj?

Mediebyråer, kreativa byråer, annonsörer, underleverantörer i alla delar av annonsledet kan skicka in bidrag till den här kategorin.

Innovationskampanj

Innovation – Varumärkeskampanj – En kampanj som syftar till att bygga eller stärka ett varumärke.
Årets digitala innovationskampanj har använt sig av existerande eller ny teknik på ett ytterst relevant sätt och visar på högsta innovationsgrad och nytänk. Kampanjen utnyttjar mediet och har fått både ett stort genomslag och bevisad effekt.

Kriterier – Ditt tävlingsbidrag måste redovisa
a) Kampanjbakgrund: syfte, målsättningar, utmaningar, case-beskrivning.
b) Utfall / effekt / genomslag.
c) Vad är den faktiska innovationen både vad gäller idé och execution?
Hur har innovativa element bidragit till att förstärka kampanjens effekt?
d) Motivering. Varför ska kampanjen vinna IAB Mixx Awards bästa innovationskampanj?

Jury ordförande: presenteras inom kort


Bästa Annonsmiljö

Årets annonsmiljö levererar en upplevelse i världsklass till både läsare och annonsörer – med innehåll, form, teknisk leverans och kommersiella produkter som sätter ny standard på den svenska marknaden.

Kriterier – Ditt tävlingsbidrag måste redovisa:
a) Hur arbetar ni för att för annonser ska höras/synas bättre, exempelvis med viewability. Andel annonsering vs redaktionellt material.
b) Hur arbetar ni för att hantera antalet annonser, brus och annonskrockar:
Annonsandel av miljön (ex brus, krockar, laddningstider, hur många format).
c) Hur arbetar ni med förhållandet/balansen mellan content/redaktionellt material och annonsering.
d) Hur arbetar ni i förhållande till olika enheter: Hur ser ni ut/låter ni på olika enheter.
e) Hur arbetar ni för att uppnå Gold Standards riktlinjer för att minska reklamtrötthet?
f)  Utfall / effekt / genomslag
g) Motivering till varför ni bör vinna IAB Mixx Awards.

Jury ordförande: presenteras inom kort


Bästa Digitala Säljteam

Hur har din organisation hittat nycklar och strategier för att sälja digitala kanaler? Hur har ditt säljteam arbetat kreativt med kunder och byråer för att nå målen? Har ni hittat sätt att förbättra säljprocessen av digitala medier och tjänster?
Kriterier – Ditt tävlingsbidrag måste redovisa:

a) Intäktsutveckling (ange i procent)
b) Kundnöjdhet/servicegrad (gärna mätbara tal)
c) Kompetensutveckling av teamet (beskriv)
d) Digital innovation (beskriv)
e) Motivering till varför ditt säljteam ska vinna IAB Mixx Award.

Jury ordförande: presenteras inom kort


Bästa Influencer Marketing-kampanj

Juryn bedömer hur kreativ, väl genomförd och effektiv kampanjen varit och i vilket utsträckning den uppfyllt kundens krav. Hänsyn kommer även tas till kvalité, innovation och originalitet på materialet man skapat på olika plattformar. Bedömningen kommer inte enbart baseras på ROI, rekommendationer eller sociala medier interaktioner, utan på hur mixen av tillvägagångssätt gjort att kampanjen kunnat komplettera aktiviteter på andra kanaler, driva försäljning eller öka marknadsandelar.

Bidraget behöver redovisa på vilket sätt man har arbetat med profiler exempelvis kändisar, sportstjärnor, bloggare, YouTube-stjärnor och andra personligheter för att nå målgruppen. Det måste finnas en monetär transaktion kopplat till bidraget.

Kriterier – Ditt tävlingsbidrag måste redovisa:
a) Utfall / effekt / genomslag
b) Strategi
c) Utförande/ kanaler
d) Kreativitet
e) Innovation
f) Motivera valet av profiler/influencer(s)
g) Vilka andra eventuella medier som använts

Kategorin är öppen för: annonsörer, agenturer, publicister, nätverk och byråer.

Jury ordförande: presenteras inom kort


Best Search Marketing Campaign – internationell kategori

Best use of search advertising to deliver the highest level of consumer engagement and return on advertising investment.

Vinnaren i IAB Sweden Mixx Awards ”Best Search Marketing Campaign” kommer gå vidare att tävla i IAB Europe Mixx Awards i samma kategori. Önskar ni inte gå vidare om ni vinner måste detta specificeras. Kategorin har 5 bedömningskriterier, se nedan.

Ditt tävlingsbidrag måste redovisa på engelska om bidraget ska tävla internationellt.
a) Campaign Summary– provide a summary of the campaign that can be used in any communication of the entry (max 200 words)
1) Objective and Strategy– outline the objectives and strategy of the campaign (max 150 words & score 20%)
2) Execution and Media– outline the campaign solution which was executed including the media used (max 150 words & score 20%)
3) Innovation– explain the key innovative elements of the campaign (max 150 words & 20%)
4) Results– explain how the success of the campaign was determined and the results against the key metrics (max 150 words & score 20%)
5) Creative-outline the elements of the campaign together with any relevant variation across different media or platforms (max 100 words & score 20%)
g) En video och skärmdumpar är bra om det inkluderas ej obligatoriskt. Men är ni en av de 5 nominerade kommer en video krävas och IAB Sverige kan hjälpa till. Videon ska förklara kampanjen med fokus på elementen av kampanjen, i .mp4 format, på engelska eller med engelska texter och ej vara längre än 3 minuter.
Foton / skärmdumpar ska laddas upp som .GIF och .EPS format.
Vill ni inte tävla i IAB Europe Mixx Awards behövs inte en video lämnas in.

Jury ordförande: Jury för kategorin är IAB Sveriges Task Force Sök med Lisa Wennström iProspect som ordförande.


IAB Person of the Year – IAB Sveriges styrelses pris

IAB Sweden Person of the Year är ett pris som utses varje år av IAB Sveriges styrelse.
Kriterierna för priset är följande:

a) Årlig utmärkelse för framstående insatser i IAB Sveriges Task force-verksamhet eller på annat sätt bidragit med viktig insats för branschen.
b) En person som på ett professionellt, kompetent och engagerat sätt driver branschen framåt.
c) En förebild som bidrar med positiv energi och som bidragit med väl genomförda handlingar.
d) Har alltid digital kommunikation högt på sin agenda.
e) Ser till branschens väl och utveckling.

Jury ordförande: Priset utses av IAB Sveriges styrelse.

Här skickar du in ditt bidrag->

Är du osäker på hur du ska göra? Se vår film! 1:42 min