IAB Sveriges YouTube kanal

IAB Sverige vill på alla sätt och vis dela med sig och göra våra utbildande seminarier och konferenser tillgängliga för fler!

Här hittar du vår YouTube kanal – IAB Sverige – YouTube. Korta avsnitt i vilka vi delar med oss av innehållet från våra seminarier och årliga IAB Sweden Mixx. Videos från event är uppdelade i kortare klipp.

Vi försöker livestreama så många seminarier som möjligt och som vi har resurser till dock ej alla.
Eftersom många av våra seminarier fort blir fullbokade och har ett betydligt större intresse än de platser vi kan erbjuda vid varje tillfälle, är vår YouTube-kanal ett sätt att ge tillgång till innehåll för flera och bland annat för de som har sin verksamhet utanför Stockholm som inte har möjlighet att delta med anledning av det.