Vi startade i början av 2015 arbetet med att certifiera onlinesäljare i Sverige

I februari 2015 startade IAB en Säljcertifiering av mediesäljare, huvudsyftet är höja kunskaps-nivån om digitala mediekanaler hos säljare.

 Läs mer om certifieringen på vår separata webbplats:  IABs Certifiering av Onlinesäljare

Och framför allt vill vi ge personer inom branschen och yrket en möjlighet att förtydliga och få en kvalitetsstämpel på sin kompetensnivå. Utbildningen riktar sig till enskilda personer eller hela säljavdelningar. Certifieringen har tagits mycket väl emot och vi kommer att ha sex till sju grupper redan första året – dvs 100 – 120 säljare som genomfört kursen och skrivit certifieringstestet!

Primära målgruppen är mediesäljare av digitala mediekanaler som har erfarenhet från branschen eller från omfattande branschutbildningar.

Bakgrunden är att IAB Sverige vid flera tillfällen har hört att kompetensutveckling är viktigt inom det område som IAB verkar inom, online-marknadsföring. Behovet av kompetenta mediesäljare för digitala kanaler är stort och ökar och utvecklingen går fort framåt.

Idén och upplägg till Säljcertifieringen kommer från IAB USA, där det har varit ett framgångs-koncept. Där har säljare under ett par år erbjudits en möjlighet att få en kvalitetsstämpel på sin kompetens utan att behöva genomgå långa utbildningar som ofta är förknippade med arbetsfrånvaro och höga kursavgifter. IAB Sveriges Certifiering ska bygga på självstudier och kräver viss tidigare kunskap och erfarenhet inom området. Till skillnad från den amerikanska förlagan erbjuds ett tillfälle till lärarledd tid under en halvdag. Tanken är att deltagarna då ska kunna få ställa frågor utifrån utbildningsmaterialet.

Pris: 5.900 kr/deltagare för medlemmar och 7.000 kr/deltagare för icke-medlemmar.
Vi hoppas du tycker det här låter som en chans att säkra och bevisa era säljares kunskapsnivå inom online-marknadsföring och tänker på det inför stundande budgetarbete.

Vi återkommer med mer information längs vägen, har du frågor redan nu hör gärna av dig. Vi tar som vanligt gärna emot bra idéer i vårt arbete.

Projektledare för Certifieringen är Mikael Lenstrup.


Anmäl gärna intresse redan nu, nedan i formuläret! (ej bindande)

IAB Sverige samarbetar med Smartcompany för kvalitetssäkring och administration av IAB Sveriges Certifieringen av Onlinesäljare.

Med vänlig hälsning,

Namnteckning svart

 

 

Charlotte Thür

VD – IAB Sverige

Intresseanmälan “Certifiering av Onlinesäljare i Sverige”:

Fyll i formuläret nedan:

För- och efternamn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Företag

Befattning/roll

Ev meddelande