IAB Europe Adex Benchmark 2016

AdEx-bild

Varje år gör IAB Europe en genomlysning av reklammarknaden i 27 länder i Europa.

AdEx har sammanställts av IHS elektronik och media och täcker hela Europa.

AdEx är en rapport som finns tillgänglig från IAB Sverige genom att emaila Charlotte Tur. Den är gratis för IABs medlemmar, för övriga tillkommer en kostnad på 8000 kr +  moms.


Data till AdEx har sammanställts av IAB Europe och bygger på information från de nationella IAB kontoren runt om i Europa, svensk data kommer från svenska IRM-media. IHS Electronics bearbetar och analyserar datan därefter.

Rapporten innehåller marknadens storlek och värde.

Information kommer från fullvärdiga medlemsländer inom IAB Europe som under 2013 var bland annat Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Slovenien, Rumänien, Ryssland, Spanien, Slovakien, Serbien, Turkiet, Sverige, Schweiz och Storbritannien.
2016 års AdEx var den elfte upplagan av Adex som inleddes under kalenderåret 2006.

Förklaring om Adex Benchmark siffror

Varje nationell IAB i Europa driver sin egen årliga reklaminsatser för online reklam och gör egna undersökningar och IAB Europe Adex siffror är baserade på dessa resultat. Eftersom metoderna i studierna varierar från land till land, har IAB Europe och IHS elektronik & media definierade metodregler för att presentera siffrorna på ett sådant sätt att de blir realistiska och jämförbara. Detta innebär :

• Efterjustering av lokala siffror för att möjliggöra harmoniserad presentation.

• Uppskatta/harmonisera annonskostnaders uppgifter för vissa format eller segment i vissa länder där lokala IAB studier inte inkluderar data eller definitionen och räckvidden av ett format skiljer sig väsentligt från IAB Europe standardiserade segment.

• Där lokal data samlas i en annan valuta än euro , har den genomsnittliga växelkursen under 2010 använts för att omvandla detta till Euro. Att lämna uppgifter för föregående års tillväxttakt, med föregående års siffror har också omräknats med hjälp av 2010 års växelkurs för att ge insyn i tillväxttakten.

AdEx – vilka kanaler representeras

  • Display (inklusive mobil Display, multimedia och video)

  • platsannonser och kataloger

  • SEM

  • övriga” (inklusive e-post, men med undantag för e-postmarknadsföring)

Siffrorna som anges är netto fakturerade värdet av media, inklusive byrå provision där det existerar). Att svenska siffror skiljer sig från IRM rapporterade siffror beror just på att byråprovisionen.