Som medlem är du mötemed och spelar en avgörande roll för online-mediernas utveckling i Sverige.

IAB Sverige bygger på medlemmarnas aktiva intresse och delaktighet. Bland annat bestämmer du styrelsens sammansättning och vad de olika Task Force-grupperna ska arbeta med. När remisser skickas ut gällande nya standards och riktlinjer vill vi gärna höra din åsikt. Seminarier och andra aktiviteter skapar mötespunkter för att utöka ditt nätverk och driva industrin framåt.

Du har alltså stor möjlighet att påverka vilka frågor och ämnen som du tycker att organisationen ska prioritera.

Tack för ditt engagemang!

 

Aktiviteter

IABs mål är att erbjuda event och seminarier med stor bredd inom onlinemarknadsföring. Vi har flera aktiviteter under året. Nedan hittar du både aktiviteter som IAB arrangerar i egen regi, men även flera spännande samarbeten, där IAB är med som stolt partner. I vår eventkalender ligger hela schemat. Flera av IAB Sveriges event är kostnadsfria för medlemmar eller till rabatterade deltagaravgifter.