10 goda skäl att vara medlem i IAB Sverige

Ladda gärna ned info om medlemskapet här: Till blivande medlemmar (pdf flyer) 

  NYTTA

 1. Tillgång till kunskap och information Medlemskap i IAB Sverige ger dig tillgång till den största samlade internationella kunskapsbanken när det gäller digital marknadsföring- Internationellt producerar IAB varje år ett stort antal undersökningar, studier och rapporter av olika slag. I en bransch där det ständigt händer nya saker hjälper vi dig att hålla dig uppdaterad och informerad om det senaste. Förutom det som händer i Sverige har du tillgång till valda delar av IAB:s internationella material, rapporter och studier. 

 2. Ta del av intressanta och relevanta seminarier, workshops och sammankomster. IAB Sverige ordnar regelbundna möten där du kan höra om intressanta case och ta del av de senaste rönen. Inriktningen är alltid att varje sammankomst ska erbjuda konkret och praktiskt nytta till alla som deltar. Dessutom ordnar IAB i Europa och USA större konferenser med ledande internationella talare och auktoriteter. Som medlem har du rabatt på deltagaravgiften, eller kan delta helt utan kostnad.


 3. Håll dig uppdaterad. IAB publicerar regelbundet rapporter och undersökningar med de senaste rönen och aktuell information om digitala medier och interaktiv marknadsföring. 

 4.  

  NÄTVERK

 5. Mötesplats för alla som leder utvecklingen – oavsett typ av aktör IAB Sverige är en mötesplats för alla som arbetar med och vill utvecklas inom marknadsföring i digitala medier – vare sig du är sajtägare, teknik/systemutvecklare, konsult, annonsör eller har någon annan roll. 


 6. Möjlighet att fokusera på ditt specialintresse. Interaktiv marknadsföring och digitala medier rymmer många olika frågor och intresseområden. Därför arbetar IAB Sverige med ett antal s k Task Forces som var och en fokuserar på ett specialområde. Som medlem i IAB Sverige kan du därför aktivt nätverka tillsammans med likasinnade inom andra företag/branscher. 


 7. WYDIWYG (What you do is what you get) IAB Sverige bygger på medlemmarnas aktiva intresse och engagemang. Du har stor möjlighet att påverka vilka frågor och ämnen som du tycker att organisationen ska prioritera.

 8.  

  UTVECKLING

 9. Tillgång till de som skapar framtiden. Vårt mål är att alltid ligga i framkant och erbjuda intressanta presentationer och presentatörer på våra events, i Sverige såväl som internationellt. På samma sätt innehåller IAB:s rapporter den senaste marknadsinformationen och undersökningarna.


 10. Var med och styr utvecklingen. IAB Sverige är en medlemsorganisation, av och för sina medlemmar. Som medlem bestämmer du om såväl styrelsens sammansättning som inriktning på verksamhet och vad de olika Task Force-grupperna ska arbeta med. Du är även med och vid samtliga remisser så nya standards och riktlinjer ska fastställas.

 11.  

  AFFÄRER

 12. Du träffar kunder och leverantörer. IAB Sverige är ett nätverk av olika aktörer – sajtägare, teknikutvecklare, konsulter och annonsörer. Alla drivs av sitt engagemang i digitala medier och interaktiv marknadsföring. Och av att göra affärer – så affärsnyttan är en central del av medlemskapet, vare sig du är kund eller leverantör.


 13. Ekonomiska fördelar. Som medlem i IAB Sverige får du rabatt på IAB:s olika seminarier, events och publikationer. I vissa fall deltar du helt utan kostnad. Fördelarna och rabatterna gäller alla kollegor på ditt företag. Men ofta är den stora nyttan inte den rabatt du får på kostnaden, utan värdet av informationen och kontakterna du får i samband med IAB:s olika aktiviteter. Svårt att mäta, men lätt att uppskatta.

Anmäl ditt intresse här.
Välkommen som medlem i IAB Sverige!

IAB Sveriges medlemmar fick tycka till om just IAB Sveriges i en enkät som IAB skickade ut i september 2016

IAB Sverige skickade ut enkäten för att se hur väl vi matchar branschen önskemål och förväntningar på organisationen.

Vi är mycket glada över det utfall vi fick i enkäten, men självklart jobba vi hela tiden vidare för att ytterligare serva våra medlemmar och utveckla branschen på bästa sätt.

Här är länk till en summering av svaren från enkäten från september 2016. Länk