Industry Partners är utvalda medlemsföretag inom IAB Sverige som aktivt deltar i organisationens uppdrag på branschnivå. IAB har valt att begränsa antal Industry Partners till fem stycken per år och för dessa ingår en styrelsepost i IAB Sveriges styrelse.

Partnerskapet innebär för företaget synlighet och insikt till strategiskt beslut på de viktigaste industri-och branschövergripande frågorna. I utbyte får IAB insikt i och kan på så sätt bidra till en ledande positiv förändring i branschfrågor. Det möjliggör för båda parter att engagera sig i åtgärder för att stödja branschens utveckling, till exempel via Task Force.

Under den här samarbetsformen är ditt företag/koncern avsändare av alla seminarier IAB Sverige arrangerar under året och Mixx Awards. Industry Partners logga ligger på IAB Sveriges hemsida och syns tydligt i samband med aktiviteterna. Utskick från IAB Sverige, till exempel nyhetsbrev och inbjudningar till aktiviteter, bär alltid Industry Partners logga.

Är du intresserad av att bli Industry Partner vänligen kontakta Mikael mikael.lenstrup@iabsverige.se 070 796 48 46

Våra Industry Partners 2018
Bonnier, Nordic Entertainment Group, Facebook, Schibsted och Google