Adobe

I sin rapport “Digital Insights Mobile World Congress” har Adobe kartlagt européersAdobe_170301
internetanvändning via surfplatta, dator och mobila enheter från 2014 till idag. Rapporten visar att mängden webbtrafik via smartphones i Europa har ökat med hela 156 %. I Sverige kommer hela 39% av all webbtrafik kommer från smartphones, vilket är den högsta siffran av alla undersökta länder. Ta del av rapporten här

Adobe

2017-01-31_11-11-29

Marknadsföringskanalerna blir alltmer komplexa. För att ni ska ligga i framkant behöver era kampanjer bli ännu mer avancerade.
Läs Cross Channel Advertising with AMO för att lära er hur ni kan få hjälp att programmatiskt styra invecklade kampanjer som ger varje kund en unik och meningsfull upplevelse. 

Läs rapporten här

Adobe

Ni måste försäkra er om att era kunder får rätt innehåll vid rätt tillfälle
– personliserat innehåll som alltid ärDammluckor_bild relevant och aktuellt. Det är inte lätt om ni arbetar med en föråldrad innehållshanteringsplattform. Ta reda på varför 78% av marknadsförarna anser att det rätta digitala resurshanteringssystemet kan förkorta time to market och garantera att innehållet flödar fritt och enkelt.
Läs rapporten Öppna dammluckorna här

Adobe
cross_channel_marketing-bild

När det gäller digitala upplevelser väljer kunderna sin egen väg, både online och offline. Att veta när man ska finnas nära sina kunder och när man ska hålla sig borta kräver mer än en hygglig gissning. I Adobes marknadsföringsguide “Ten Ways Cross-Channel Marketing Is Not Rocket Science” får du tips och råd som hjälper dig att navigera på en marknad i
ständig utveckling och skapa djupare relationer med dina kunder.
Ladda ner rapporten här.

Adobe  adobe_bild161116

Det är inte lätt att samordna kampanjer över flera kanaler om ni inte ens kan få ert team samspelt. Men med rätt organisationsstruktur och rätt strategier för flerkanalsmarknadsföring går det. Läs hur ni gör i Conduction the Cross-channel Symphony. Här hittar du nya sätt att skapa en sammanhållen och samspelt marknadsföring överallt där era kunder finns, så att ni kan leverera
upplevelser som är som ljuv musik för dem. Läs mer här.

 

Adobe adobe-rapport

Rapporten Succeeding in The Omnichannel Age, bygger på en enkät till 2000 digitala marknadsförare och utförs av econsultancy och Adobe. Resultatet avslöjar att avancerade marknadsförare tar ett helhetsgrepp om marknadsföringen och kartlägger kundredans alla kanaler. Resultatet innehåller även branschjämförelser och årliga jämförelser. Läs hela rapporten här.

 

four-essensial-elements-bild-kopiaAdobe 

Adobe har under de senaste sju åren genomfört en global enkät till marknadsförare för att bättre förstå trender och prioriteringar inom digital marknadsföring. I Four Essential Elements for Digital Maturity, guiden om digital marknadsföring, presenterar Adobe 2016 års resultat.
Lär dig mer om hur man tar ett helhetsgrepp för att uppnå mognad inom den digitala marknadsföringen genom att läsa rapporten här