De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier 2015

I det vägledande dokumentet “De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier” uppdaterades 2015 och är en bra guide för alla inom marknadsföring.


Delade_Meningar150

Delade Meningar 2017
Under februari 2017 har Insight Intelligence i samarbete med Advokatfirman Lindahl, Cybercom Group, IAB Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en undersökning för att ta reda på svenska folkets attityder till digital integritet. Rapporten är en uppföljning på Delade Meningar 2016 och visar en positiv attitydförändring kring insamling av privat information. Samtidigt ökar andelen som är oroliga för att information som man delar med sig av används i syften som man inte är bekväm med.

delade meningar 2

Delade Meningar 2016

Under januari 2016 har Insight Intelligence i samarbete med Advokatfirman Lindahl, Samsung och Svensk Handel genomfört en undersökning för att ta reda på svenska folkets attityder till digital integritet. Rapporten är en uppföljning på Delade Meningar 2015 och följer upp förra årets attityder samt adderar nya perspektiv.

DeladeMeningar2015

Delade meningar 2015

IAB Sverige har i samarbete med Insight Intelligence tagit fram en omfattande rapport som beskriver “Svenska Folkets Syn på Digital Integritet” och det gör vi i rapport med namnet Delade meningar, som baseras på en omfattande undersökning.

Delade meningar – I resultatet från undersökningen kan vi konstatera att svenskarna har en relativ öppen syn på att dela med sig av information och att oron är låg för att den info man delar med sig av ska används på ett sätt som man inte är bekväm med.

Du har nu möjlighet att ta del av hela denna intressant rapport utan kostnad. Den kan ge dig många tänkvärda råd i den kommersiella kommunikationen med dina besökare på din sajt. Integritet = den nya valutan!

Ladda ner rapporten Delade meningar Här!

Kommissionen kom den 15 december med ett förslag till ny Dataskyddsförordning efter ett arbete som pågått sedan 2012.

Ett förslag till allmän uppgiftsskyddsförordning, som är avsedd att ersätta datadirektivet från 1995.

Ett förslag till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter av behöriga myndigheter i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter, som är avsedd att ersätta 2008 Dataframework Protection.
Du har EUs dokument (176 sidor) och även en bra analys av Swedma här.

box-cookies

Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker

Läs mer här