IAB Europe launches Mobile Brand Builders

mobile-brand-buildersIAB Europe har skapat Mobile Brand Builders, en uppsättning av fem mobila varumärkes- och annonsformat som erbjuder en ny annonsmiljö för annonsörer. Den Mobila Brand Builders rekommendationen syftar till att öka varumärkes annonsering i mobilen genom programmatiskt handel genom att förenkla landskapet för mobila annonsformat i Europa och minska de processer och kostnader relaterade till planering och bokning av varumärkes och annonserings kampanjer.

IAB Europe/Brand Builders: PC In-Page Brand Advertising Formats Suite – Ad Format Descriptions

IAB Europe har skapat Brand Builders, en svit av sex rekommenderade varumärkes- annonsformat som erbjuder en ny branding miljö till annonsörer. Dessa Brand Builders-format är en del av IAB EurIAB EUrope_BrandBuildersopes arbete med varumärkesreklam. Arbete syftar till att driva varumärkens investeringar till digital annonsering.
Både statiska- och dynamiska- (expandable) annonsformat för varumärken ingår i sviten som  erbjuder varumärkesannonsörers mångfald i sina kampanjer: