IAB Europe White Paper: Native Advertising and Content Marketingiabeu_whitepaper_native_image

Det finns många olika faktorer inom Native Advertising och Content Marketing som kan vara utmanande. IAB Europe White Paper: Native Advertising och Content Marketing syftar till att ge insikt i hur Native Advertising kan skapa bättre reklamupplevelser för konsumenten och därmed skapa mer meningsfulla relationer. Den ger också vägledning om nyckelfaktorer för att skapa och distribuera Native Advertising. Ladda ner rapporten här.

The Future of Mobile is Native – Digital Marketing Magazine 2015-03-06
Ny rapport från IAB UK – Native annonsering står för 20% av displayannonseringen och motsvarar 2,756 MRD SEK i UK,
vilket tyder på att varumärken har anammat formatet.
Marknadsförare som nu vill integrera Native i sin mobila strategi, vilka aspekter behöver de överväga?