Digital Sales – Tech & Data

Digital Sales är en framåtlutad kurs som hjälper dig att bli vassare i din roll genom att du får en grundlig genomgång av dagens mediekanaler med oberoende kursinnehåll från personer verksamma i hela branschen. Certifieringen ger dig en kvalitetsstämpel på din kompetens inom digital marknadsföring, vilket också signalerar hög professionalism gentemot annonsörer och byråer.

Om kursen

Innehållet i kursen är skapat av ledande branschexperter både i Sverige och USA och bygger på globala standarder framtagna av IAB. Kursen riktar sig till enskilda personer, team eller hela avdelningar. Den primära målgruppen är säljare av digitala mediekanaler som har erfarenhet från branschen eller tidigare omfattande branschutbildningar.

Kursupplägg

1 Introduktionsfilm

Majoriten av kapitlen startar med en introduktionsfilm på cirka fem minuter.

2 Självstudier

Till varje kapitel läser du sedan igenom kursmaterialet.

3 Fördjupningsmaterial

Du kan även ta del av användbart fördjupningsmaterial.

4 Övningsfrågor

Efter varje kapitel är det möjligt att testa dina kunskaper med hjälp av övningsfrågor.

5 Certifieringsprov

När du känner dig redo gör du ett certifieringsprov på det aktuella blocket. Du har tre försök och behöver minst 80 % rätt för att bli godkänd.

6 Grattis till certifieringen!

Som ett bevis på avklarad kurs erhåller du ett certifikat som du hämtar hem i plattformen. Certifikatet styrker ditt CV och din LinkedIn-profil.

Kursens innehåll

Kursinnehållet är fördelat på tre block: Digitala affären, Data och verktyg och Digitala kanaler.

Kostnad

  • 3 350 kr för deltagare från medlemsföretag
  • 4 450 kr för deltagare från icke medlemsföretag
  • 12 % rabatt vid 3 – 5 deltagare
  • 20 % rabatt vid fler än 6 deltagare
  • Vid fler än 20 deltagare lämnas offert

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved