Digital Media – Buying & Planning​

Huvudsyftet med kursen är att höja kunskapsnivån om digital marknadsföring. Kursen riktar sig i första hand till dig som jobbar med kommunikation, marknadsföring och PR/reklam och vill göra en djupdykning inom det digitala medielandskapet med dess utmaningar och möjligheter.

Om kursen

Innehållet i kursen är skapat av ledande branschexperter både i Sverige och USA och bygger på globala standarder framtagna av IAB. Kursen passar oavsett disciplin eller nivå inom ditt företag – dig som är marknadsansvarig/chef, marknadsassistent, produktchef, marknadskoordinator, social media manager, online media/digital manager, kommunikationsansvarig/assistent, projektledare etc.

Kursupplägg

1 Introduktionsfilm

Majoriteten av kapitlen startar med en introduktionsfilm på cirka fem minuter

2 Självstudier

Till varje kapitel läser du sedan igenom kursmaterialet.

3 Fördjupningsmaterial

Du kan även ta del av användbart fördjupningsmaterial.

4 Övningsfrågor

Efter varje kapitel är det möjligt att testa dina kunskaper med hjälp av övningsfrågor.

5 Certifieringsprov

När du känner dig redo gör du ett certifieringsprov på det aktuella blocket. Du har tre försök och behöver minst 80% rätt för att bli godkänd.

6 Grattis till certifieringen!

Som ett bevis på avklarad kurs erhåller du ett certifikat som du hämtar hem i plattformen. Certifikatet styrker ditt CV och din LinkedIn-profil.

Kursens innehåll

Kursinnehållet är fördelat på fyra block: Marknadsmodeller/Målgruppsprofiler, Digitala Kanaler, Digitala medielandskapet och Beställarens roll i det digitala medielandskapet.

Kostnad

3 350 kr för deltagare från medlemsföretag
4 450 kr för deltagare från icke medlemsföretag
12 % rabatt vid 3 – 5 deltagare
20 % rabatt vid fler än 6 deltagare
Vid fler än 20 deltagare lämnas offert

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved