Ansökan om Certifiering

Idag kan du som nätverk och agentur göra en intresseansökan om att bli certifierad genom att fylla i formuläret.

Företag:

Mobilnummer:

Webbplats (url):


Avgift
Nätverket eller agenturen ska vara medlem i IAB Sverige. Startavgiften för att kunna bli certifierad är 9.500 kr första året och 6.000 kr år två.

 

Sigill
Godkända, med andra ord certifierade företag, har rätten att använda IAB’s Certifierad Influencer Marketing sigill i sin kommunikation. Agenturen/nätverket kan dela ut sigillet till exklusiva influencers i sitt nätverk så länge de är anslutna till nätverket/agenturen.

 

Certifieringsprocessen
IAB Sverige samarbetar med oberoende part för att genomföra själva revisionen. Revisionen kommer kräva tillgång till ex system, dokumentation, kundavtal och minst ett revisionsbesök kommer att genomföras. Efter sex månader kommer uppföljning ske. Efter genomförd revision får företaget en rapport som beskriver vad som ev behöver åtgärdas för att kunna bli certifierad. Om företaget efter godkännande avviker från guidelines och branschrekommendationer måste bolaget efter två varningar ha åtgärdat avvikelser annars blir företaget av med sitt certifieringssigill.
Certifierade bolag kommer listas på IAB Sverige hemsida.