IAB Sveriges Certifiering av Influencer-nätverk och -agenturer

Certifiering av Influencer-nätverk och -agenturer främjar standardisering och kvalitetsstyrning av rapporter, kunduppföljning, avtal, transparens och annonsmärkning. Certifiering är en kvalitetsstämpel på att hantering, processer och dokumentation är på plats.

Certifieringen betyder att en oberoende part har granskat att rutiner, system och kommunikation följer branschgemensamma guidelines. Det ger företaget ett verktyg som visar på ett effektivt genomförande i kommunikationen och en kvalitetsstämpel för företaget i dess affärer med kunder och uppdragsgivare. Men det är det enskilda företaget som har ansvaret för att arbetsrutiner uppfyller en viss kvalitet. En certifiering är inte en licens som tillåter en viss aktivitet. Det intygar bara att vissa kvalitetstester har genomförts av oberoende part utifrån branschgemensamma guidelines. Företaget förbinder sig att följa IAB Sverige riktlinjer.

 

Vad gör IAB Sverige?
IAB är en internationell organisation där IAB Sverige arbetar lokalt för att maximera värdet för branschen göra den mer skalbar,
transparent och för att öka kompetensen inom digital kommunikation. Medlemsföretagen består av företrädare från både stora och mindre aktörer så som adtechbolag, byråer, annonsörer, publicister och onlinebolag m fl.

Certifierade nätverk och -agenturer

United Influencers
Splay
Beatly
Loppi
Cure Media
Trooth
Bonnier Magazines & Brands
ProAd

Certifieringsprocessen
Den regelgrupp som är utsedd av Task Force Influencer Marketing har ansvaret för att upprätthålla riktlinjer för certifieringen. Riktlinjerna ses regelbundet över för att vara tidsenliga och relevanta. IAB tar in en tredjepart (Media Audit) som göra själva revisionen och när den är gjord sammanställs en eventuell åtgärdslista till aktören (nätverket/agenturen). Media Audit har inte inflytande över reglerna utan är oberoende och kvalitesäkrar revisionsförfarandet. Läs mer i detalj hur certiferingsprocecssen med revisionen går till här. 

Revisionsprocessen 

 

Regelgrupp
Regelgruppen ser till att upprätthålla riktlinjer för certifieringen

Linda Palmgren (ordförande)  Starcom
Alexandra Callius                    Oberoende
Peter Cederholm                     IUM
Caroline Ensér                        Bonnier Tidskrifter AB
Vigor Sörman                          Splay

Kontrollfunktion

Lars Björkman                        Media Audit

Regelverk för att bli godkänd

Kvalitet

  • Avtal / överenskommelse som beskriver att influencers är exklusiv med nätverket.
  • Reklammärkning. Rutin/process som går att verifiera.
  • Min 10 miljoner SEK av omsättningen härledas till influencer marketing i bolaget.
  • Direktaccess till influencernas statistikverktyg ex Instagram, GA, Facebook eller egenutvecklat mätsystem.
  • Dedikerad kompetens för mätningar och hantering av influencers aktiva kanaler.

Transparens

  • Redovisa hur KPI:er beräknas (stickprov) och definieras.  Vilka specificeras inom kort.
  • Process för att redovisa demografi och geolocation hos följare.
  • Process för att motverka och kontrollera köpta följare/engagemang.

Brand Safety

Annonsmärkning och lagar

  • Följer och har god kännedom om Marknadsföringslagen
  • Annonsmärker allt innehåll där någon typ av uppgörelse skett mellan parter enligt IAB Sveriges Best Practice Guide.