Influencer Marketing har blivit en viktig del av marknadsföring, men många tycker det är svårt att veta hur man ska utforma ett samarbete och arbeta med annonsmärkning.

IAB Sverige Task Force Influencer Marketing sattes upp 2016 för att ta fram en industristandard för sitt område. De skapade en handbok som du kan ladda ner, men även en certifiering för den som driver ett influencer-nätverk eller agentur. Läs mer om certifieringen under fliken Certifiering.

Handboken version 2 släpptes 2018.

IAB Sverige genomförde en realtidsstudie i januari 2018. Vi telefonintervjuade då svenska mediebyråer om Influencer Marketing.

Frågeunderlaget är framtagen av IAB Sveriges task force och finns att ladda ner här nedan.

InfluencerStudie2017IAB Sverige har tillfrågat svenska annonsörer och mediebyråer om Influencer Marketing maj 2017.

Studien är framtagen av IAB Sveriges task force och finns att ladda ner här nedan.

Certifiera ditt nätverk

 

iab_ifluencer_bluetext_logoVet du om att du kan certifiera ditt nätverk av influencers hos IAB Sverige? IABs’ certifiering av Influencer-nätverk och -agenturer kom till för att standardisera och försäkra kvalitén på bland annat avtal, transparens och annonsmärkning. Certifiering är alltså en kvalitetsstämpel på att hantering, processer och dokumentation är på plats. En tredje part utför revisionen som sedan följer för att säkerhetsställa en oberoende och jämlik bedömning av alla ansökande. Ett godkännande innebär att rutiner, system och kommunikation följer branschgemensamma riktlinjer. Vill du veta mer? Besök certifieringssajten och hör av dig till oss om du har frågor.