Det första steget är att fylla i ansökan om att påbörja certifieringsprocessen för Gold Standard för influencer-nätverk & agenturer

Bekräftelse När du skickat in ansökan vi har bekräftat den kan vi begära in uppgifter för att styrka de uppgifter du uppgivit. Registrera dig här.
Checklista Efter du registrerat bolaget kommer du få ett mail från IAB Sverige där du får en länk till en checklista som bolaget fyller som speglar regelverket.
Revision En revisor från Kantar Media Audit planerar in ett besök (revision) hos dig. Du kontaktas i förväg per telefon eller mail, men även oanmälda besök kan förekomma.
Korrigerande åtgärder Om revisorn vid besöket konstaterar att något inte är i linje med reglerna skrivs en avvikelserapport. Du får då 28 dagar på dig att vidta korrigerande åtgärder och skicka dokumentation över dessa till revisorn. Revisionen stängs därefter.
Revisionsrapport Din revisor skickar revisionsrapporten tillsammans med redovisning av eventuella korrigerande åtgärder till oss där den granskas av certifieringsansvarig. Revision kommer att ske minst varje år men kan även göras oftare och det kan därutöver förekomma oanmälda besök, s.k. stickprov.
Om bolaget gör omfattande förändringar ska det meddelas.
Avvikelser Om företaget efter godkännande avviker från guidelines och branschrekommendationer måste bolaget efter två varningar ha åtgärdat avvikelser annars blir företaget av med sitt Certifieringssigill.

Kostnaden för att bli reviderad är 9.500 kr per år.
Efterfrågat material enligt checklista måste vara tillgängligt vid besök. Tid utöver avsatt tid på 2h debiteras med 1.100kr/h.
Faktura  Certifieringskostnaden skickas efter revisionen.

Certifikat och Certifieringsstämpel När vi har skickat en godkännande sigill har du rätt att i säljsammanhang och på hemsidan märka ditt bolag som Gold Standard Certifierad.
Certifierade Agenturer eller Nätverk har möjlighet att i sin tur dela ut Certifierings-sigillet till influencers som följer riktlinjerna och är anslutna till agenturen eller nätverket.
Avslutar influencern samarbetet med agenturen eller nätverket återkallas Certifierings-sigillet, men kan då erbjudas av annan Certifierad agentur eller nätverk.

Ansvarig hos IAB Sverige
Kenneth Danielsson
kenneth.danielsson@iabsverige.se 
+ 46 70 826 03 36