Det första steget är att fylla i ansökan om att påbörja certifieringsprocessen.

 

 

Bekräftelse När du skickat in ansökan vi har bekräftat den kan vi begära in uppgifter för att styrka de uppgifter du uppgivit.

Revision En revisor från Media Audit planerar in ett besök (revision) hos dig. Du kontaktas i förväg per telefon eller mail, men även oanmälda besök kan förekomma.
Korrigerande åtgärder Om revisorn vid besöket konstaterar att något inte är i linje med riktlinjerna skrivs en avvikelserapport. Du får då 28 dagar på dig att vidta korrigerande åtgärder och skicka dokumentation över dessa till revisorn. Revisionen stängs därefter.
Revisionsrapport Din revisor skickar revisionsrapporten tillsammans med redovisning av eventuella korrigerande åtgärder till oss där den granskas av certifieringsansvarig. Revision kommer att ske minst varje år men kan även göras oftare och det kan därutöver förekomma oanmälda besök, s.k. stickprov.
Om bolaget gör omfattande förändringar ska vi meddelas.
Avvikelser Om företaget efter godkännande avviker från guidelines och branschrekommendationer måste bolaget efter två varningar ha åtgärdat avvikelser annars blir företaget av med sitt Certifieringssigill.


Kostnaden
 för att bli reviderad är 9.500 kr första året och 9.500 år två.
Efterfrågat material enligt checklista måste vara tillgängligt vid besök. Tid utöver avsatt tid på 2h debiteras med 1.100kr/h.
Faktura  Certifieringskostnaden skickas efter revisionen.


Certifikat och Certifieringsstämpel
 När vi har skickat en godkännande sigill har du rätt att i säljsammanhang och på hemsidan märka ditt bolag som Certifierad.
Certifierade Agenturer eller Nätverk har möjlighet att i sin tur dela ut Certifierings-sigillet till influencers som följer riktlinjerna och är anslutna till agenturen eller nätverket.
Avslutar influencern samarbetet med agenturen eller nätverket återkallas Certifierings-sigillet, men kan då erbjudas av annan Certifierad agentur eller nätverk.

 

Kontaktperson för revisionen
Johanna Andersson
johanna.andersson@iabsverige.se 
+46 762 88 24 74

Ansvarig hos IAB Sverige
Charlotte Thür
charlotte.thur@iabsverige.se
+46 705 10 11 10