Revision av influencer- nätverk och agenturer enligt Gold Standard

Att bli certifierad innebär att man genomgår en revisionsprocess. En certifiering innebär också att revisionen är en återkommande process för att se till att företaget eller personen fortfarande uppfyller de krav som finns. I en revision tas alla faktorer som inte är revisionsbara bort, med andra ord försvinner allt “tyckande” och personliga åsikter.

Vår revisionsprocess som leder till godkänd Gold Standard Influencer Marketing Certifiering ser ut så här:

  1. Vi tillsätter en Regelgrupp från branschen som enas, fastställer och underhåller regelverket.
  2. Regelverket ska vara formulerat på ett sätt att det går att göra en revision av oberoende part. Regelverket är anpassat för verksamheterna i dessa bolag men följer i övrigt reglerna för Gold Standard.
  3. Vi använder en tredjepartsaktör som gör själva revisionen utifrån branschens regelverk.
  4. När revisionen är gjord av en tredjepart/revisionsfirma sammanställs en eventuell åtgärdslista till aktören (nätverket/agenturen).
  5. När nätverket/agenturen/byrån verkställt ev åtgärdspunkterna och därmed följer regelverket blir aktören automatiskt Certifierad av oss.
  6. Faktorer som inte är reviderbara kan inte ingå i regelverket eller revisionsprocessen med andra ord elimineras allt ”tyckande” eller faktorer som är av mjukare karaktär.
  7. En Certifiering innebär att det är en årligen återkommande process och i det här fallet innebär det att revision av aktören ska ske enligt en viss intervall som fastställs i regelverket. Det är av stor vikt att säkerställa att regelverket efterlevs över tid.
  8. Regelverket ska hållas levande av Regelgruppen då kanalen Influencer Marketing är i en snabbt föränderlig fas. Vilket innebär att regelgruppen ses vid behöv men minst årligen för göra eventuella nödvändig uppdateringar.

Regelgruppen

Den regelgrupp som är utsedd av Task Force Influencer Marketing har ansvaret för att upprätthålla riktlinjer för certifieringen. Riktlinjerna ses regelbundet över för att vara tidsenliga och relevanta. IAB Sverige tar in en tredjepart (Kantar Media Audit) som göra själva revisionen och när den är gjord sammanställs en eventuell åtgärdslista till aktören (nätverket/agenturen). Kantar Media Audit har inte inflytande över reglerna utan är oberoende och kvalitetsäkrar revisionsförfarandet.

Regelgruppen består idag av:
Natalie Tideström Heidmark (ordförande), United Screens
Jakob Wigselius, United Influencers
Peter Cederholm, IUM
Helena Dupont, Wavemaker
Kontrollfunktion
Maria Grip, Kantar Media Audit


Regelverk för att bli godkänd

Kvalitet

– Avtal / överenskommelse som beskriver att influencers är exklusiv med agenturen.
– Reklammärkning. Rutin/process som går att verifiera.
– Min 15 miljoner SEK av omsättningen härledas till influencer marketing i bolaget.
– Direktaccess till influencernas statistikverktyg ex Instagram, GA, Facebook eller   egenutvecklat mätsystem.
– Dedikerad kompetens för mätningar och hantering av influencers aktiva kanaler.

Transparens

– Redovisa hur KPI:er beräknas (stickprov) och definieras.
– Process för att redovisa demografi och geolocation hos följare.
– Process för att motverka och kontrollera köpta följare/engagemang.

Brand Safety

– Beskrivning/rutin av att eliminera hat och diskriminerande innehåll. Facebooks Guidelines 
– Följer IAB Sveriges ”Annonsvänligt Sveriges” Riktlinjer. Avser sajter/bloggar/portaler.
– Uttrycklig företagskultur som har nolltolerans mot hat, rasism och diskriminering.

Annonsmärkning och lagar

– Följer och har god kännedom om Marknadsföringslagen
– Annonsmärker allt innehåll där någon typ av uppgörelse skett mellan parter enligt IAB Sveriges Best Practice Guide.

Hela regeldokumentet som PDF hittar du här