IAB Sverige har certifierat influencer marketing- nätverk och agenturer sedan 2018. Från 2020 ingår denna certifiering i paketeringen för IAB Sweden Gold Standard.
IAB Sveriges styrelseledamöter åtog sig att uppfylla IAB Sweden Gold Standard genom att underteckna ett öppet brev till branschen i november 2019.

IAB Sweden Gold Standard är öppen för medlemmar och är för närvarande begränsad till företag som är verksamma inom display- och ljudreklam för stationär, mobil webb, appar och influencer marketing.

Registrera ditt bolag    Regler