Certifierade & Registrerade

Är ditt bolag inte med på listan? Registrering gör du här.

Gold Standard 1.0
Publicister / Sajtägare / Adtechbolag

Gold Standard PRO
Köpare / byråer

Annonsörer

.

.

Gold Standard 1.0
Influencer-nätverk & agenturer

 

Bli Certifierad
För att bli certifierad behöver du följa dessa enkla steg:

Registrera

För att registrera dig för Gold Standard måste du:

  1. Först fylla i registreringsformuläret. Detta visar på din avsikt att genomgå en oberoende certifiering inom max 6 månader.
  2. När ditt bolag har registrerats listas bolaget på vår webbplats som registrerad.
  3. Registrerat bolag får inom några dagar underlag för själva certifieringen som regelverket och en checklista med ett antal frågor som ska bekräfta att bolaget uppfyller reglerna innan själva revisionen.
  4. För köparsidan skickas det efter registrering ut ett utbildningspaket.

Revisionspart

Därefter kommer IAB Sveriges godkända och oberoende revisionspart, Kantar Media Audit att kontakta er. De kan diskutera ditt krav och hjälpa dig med processen och svara på eventuella frågor. Denna del av processen tar vanligtvis max 1 månad. 

Skicka din information

Slutligen skickar du in resultatet från Kantar Media Audit till oss så att vi kan se hur du uppfyller våra standarder. Detta ska skickas till goldstandard@iabsverige.se

Bli certifierad

När du har godkänts får du din Certifierings-sigill och certifikat. Vår webbplats uppdateras för att visa att du är godkänd och certifierad.

Avgifter

Anslutning till programmet Gold Standard är utan kostnad men för att bli godkänd som publicist, sajtägare, adtech-bolag och influencer-näterverk/agentur krävs en tredjepartsrevision som kommer innebära en avgift. Registrerade betalar en årlig en revisionskostnad, baserad på omfattningen på sajt/er som ska ingå i processen.
Det krävs medlemskap i IAB Sverige för att bli certifierad. Ansök om medlemskap
här.

Revisionspart

För att bli certifierad enligt programmet måste publicist, sajtägare, adtech-bolag och influencer-näterverk/agentur genomgå en oberoende granskning en så kallad revision som utförs av Kantar Media Audit som är IAB Sveriges utvalda revisionsleverantör: IAB Sverige godkänner revisionsleverantör.