Kallelse till IAB Sveriges årsstämma

När: Torsdagen den 6 maj 2020, 12.00 –13:00
Var: Digitalt – Anmälda får länk dagen innan mötet
Inbjudna: Medlemmar till IAB Sverige

Härmed kallas du som medlem till årsstämma i IAB Sverige organisationsnummer 769619-6869 för genomgång av verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 

På grund av rådande situation med Covid-19 blir årsstämman helt digital.
Anmälda får länk till mötet dagen innan.
Dagordning för Årsstämman och Valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2021/2022.

Varmt välkommen!

Daniel Weilar, Ordförande för IAB Sveriges nuvarande styrelse
Via Charlotte Thür, VD IAB Sverige, mobil +46 70 510 11 10, mail

IAB Sveriges valberedning:
Christina HammerFrida LundhMats Selling