Seminarium: Framtidens Sökmarknadsföring

Den 27 januari 2021 rivstartarde vi året med ett morgonseminarium tillsammans med vår Task Force Sök. Med branschens expertis får vi ta del av högaktuella ämnen kopplat till sökmarknadsföring som förstahands partsdata kopplat till sök. Hur jobbar vi med sökord i Amazon och hur kopplar vi det till övrigt sök och andra kanaler och vad kan vi lära från länder som ligger före oss?
Till vår hjälp har vi gästtalare och representanter från Task Force sök på scenen. Samma dag publicerades dessutom en helt färsk studie vi gjort med annonsörer om deras syn på SEM, och inte minst publicerade vi en uppdatering av “Stora Sök- & Produkt-handboken” med nyheter som kompletterar verktyget för branschen. Ladda dem ner här.

Agenda

  • Charlotte Thür, VD för IAB Sverige hälsar välkommen
  • Presentation av färsk studie med annonsörer om SEM och nyheter i Stora Sök- & Produkt-handboken 2021
  • Johan Eriksson, Head of Specialists, Google – CRM och aktivering av 1:a parts data inom sök
  • Hur arbetar man med Amazon kopplat till Google sök och andra kanaler? Vilka lärdomar kan vi dra från länder som ligger före oss?
    Amanda Möller-Singarasah och Pernille Davidsen från byrån Makes You Local
  • Claudia Oljemark, iProspect, om det förändrat sökbeteende kopplat till pandemin 2020. 
  • Case – Hur har sök och e-handel påverkats av pandemin, SAS berättar med hjälp av Joel Sandberg, GroupM och Philip Sinclair, SAS.

Se seminariet i efterhand här