IAB Europe GDPR panel at DMEXCO

Ett år med GDPR och IAB Europe Transparence and Consent Framework 2.0

För att förbereda sig för GDPR lanserade IAB Europe Transparency & Consent Framework (TCF) i april 2018 för underlätta för ekosystemet för digital reklam. Ett år senare kommer panelen att diskutera hur GDPR och TCF har påverkat intressenter, framför allt användare och publicister. Panelen kommer också att titta på hur europeisk sekretessreglering påverkar resten av världen och vad både tillsynsmyndigheter och intressenter kan lära sig av GDPR.

När: 12 september 2019 kl. 10:15 -10:45
Var: DMEXCO Debate Stage hall 8

Mer info och presentation av paneldeltagarna här: