När: Tisdagen den 7 maj 2019, 11:30 –13:30 inklusive lunch
Var: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm
Inbjudna: Medlemmar till IAB Sverige

Härmed kallas du som medlemsföretag till årsstämma i IAB Sverige org nr 769619-6869 för genomgång av verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Efter stämman bjuds deltagarna in till lunch ca 12:30 i samma lokal.

Bilagor:
Dagordning & Förslag till ändringar av stadgar vid årsstämman 2019
Stadga-ändringarna var även upp för godkännande vid Årsstämman 2018 men kräver två på varandra följande Årsstämmor för att kunna verkställas.

Varmt välkommen!

Daniel Weilar, Ordförande för IAB Sverige
Via Charlotte Thür, VD IAB Sverige, mobil +46 70 510 11 10

IAB Sveriges valberedning:
Niklas Jonason, Mats Selling, Christina Hammer