GDPR- General Data Protection Regulation- eller på svenska Dataskyddsförordningen är en av de viktigaste reformerna som gjorts rörande dataskyddshantering. Den 25 maj 2018 måste alla ändringar vara implementerade och det är mycket att sätta sig in i. IAB Sverige samlar information från bland andra IAB Europe, men självklart även svenska källor och uppdaterar materialet kontinuerligt med länkar till dokument, rapporter mm.

Om du söker mer ingående hjälp hänvisar vi gärna till kompetensen i våra medlemsföretag. Då mycket material är på engelska har vi valt att erbjuda en ordlista för att översätta allt material.

“Vad är GDPR” är vårt studiematerial som behandlar Dataskyddsförordningen. Det här är en bra start för dig som vill få en introduktion till Dataskyddsförordningen.

Läs mer om IAB “Samtyckesramverk” som går under namnet ”GDPR Transparent & Consent Standard”. Det är ett initiativ som flertalet av våra AdTech-bolag inom Programmatic står bakom både i Europa och globalt.

Vår lathund i A4-format för GDPR och Programmatic hittar du närmast här nedan tilsammans med en grafisk översikt av GDP. Längst ner på sidan kan du hitta ännu mer material att ladda ner.

   gdpr docs         

 

EUknapp2
EUknapp
Advertising Consent Banner

Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Läs mer.. 

allanThere is no debate that your digital communication must be confidential and no one should be allowed to spy on you on the internet. This should not be bundled with an unreasonable insistence on being 100 percent anonymous when you enter a public area or someone else’s domain.”…fortsätt läsa..
How to fix the ePrivacy Regulation. Allan Sörenson

GDPR och ePrivacy

Det är i stort två direktiv som gäller samma sak- personuppgiftsskydd. GDPR är genomklubbat och kommer ta effekt 25/5 2018. ePrivacy direktivet (f.d PUL) är än så länge bara på förslagsnivå och EU-kommisionen tar just nu in kommentarer, förslag till ändringar och tillägg från branschen.

gdpr randall”Det nya direktivet skulle kräva att publicister ger alla tillgång till deras siter, även de som använder ad blockers. På det sättet skapas en snattar-liknande attityd online. Ingen skulle föreslå att man borde legalisera att hoppa över spärrarna på tunnelbanan eller snatta från godisaffären.” läs vidare

IAB CEO Randall Rothenburg om ePrivacy-förslaget