Träffa advokaten

MarLaw kan erbjuda rådgivningstillfällen à en (1) timme (fysiskt möte hos MarLaw, per telefon eller online) en gång per år och medlem utan kostnad. Under dessa tillfällen har IABs medlemmar möjlighet att ställa juridiska frågor rörande avtal, immateriella rättigheter, marknadsföring, dataskydd m.m. som ligger inom MarLaws kompetensområden.
Kontakt advokat Katarina Ladenfors.