Vägledande dom om tobaksreklam – vad är nytt?

I mars månad meddelade Patent- och marknadsdomstolen dom efter att Konsumentombudsmannen (”KO”) hade stämt ett aktiebolag som marknadsfört snus på sin webbsida och genom e-postutskick. Enligt KO stred den aktuella marknadsföringen mot lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (”LTLP”). Huvudregeln enligt 4 kap. 1 § LTLP är nämligen att marknadsföring av tobaksprodukter är förbjuden. I 4 kap. 2 § finns dock ett undantag från förbudet, där det anges i punkten 3 att kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen kan vara tillåtna såvida de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.

KO gjorde i första hand gällande undantagsregeln inte var tillämplig eftersom en webbplats eller e-postutskick inte utgör ”försäljningsställen” i lagens mening. Patent- och marknadsdomstolen gjorde dock en annan bedömning och slog fast att försäljningsställe kan avse såväl fysiska butiker som webbplatser och e-postutskick. Det innebär att samma regler ska gälla för marknadsföring i en webbutik som i en kiosk eller livsmedelsbutik, och att undantaget från förbudet mot tobaksreklam även ska tillämpas vid marknadsföring på webben. Däremot ansåg domstolen att de uttryck som bolaget använt sig av på webbsidan och i e-postutskick var påträngande, innehöll värdeomdömen och uppmanade till bruk av tobak. Av den anledningen fann domstolen att undantagsregeln inte var tillämplig och marknadsföringen förbjöds därför vid vite på sammanlagt tre miljoner kronor.

Katarina Ladenfors, partner & advokat – Advokatfirman MarLaw